Ανοξείδωτος σχοινί συρματόσχοινο της υπηρεσίας ζωής

Οι άνθρωποι στη χρήση από ανοξείδωτο χάλυβα σχοινί από ανοξείδωτο χάλυβα, το καλώδιο από ανοξείδωτο χάλυβα, η μεγαλύτερη ελπίδα είναι όσο το δυνατόν περισσότερο για να παρατείνει τη ζωή των συρματόσχοινων από ανοξείδωτο χάλυβα, αλλά το φως δεν είναι, αλλά πρώτα απ 'όλα να καταλάβουμε ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν τη ζωή από συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα για να συνταγογραφήσει το σωστό φάρμακο. Κατά την καθημερινή επιθεώρηση των συρματόσχοινων από ανοξείδωτο χάλυβα, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των σχοινιών από ανοξείδωτο χάλυβα, συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα για την προστασία από το φαινόμενο ελαστικής μείωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις (που συνήθως σχετίζονται με το περιβάλλον εργασίας), η ελαστικότητα του συρματόσχοινου θα μειωθεί σημαντικά, τότε εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία, θα προκύψουν πολλοί κίνδυνοι ασφαλείας.

1, τη διαδικασία παραγωγής. Το συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα είναι κατασκευασμένο από ένα πλήρες προϊόν από ανοξείδωτο χάλυβα συστροφή τελικό προϊόν, σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα και συστροφή της ποιότητας της διαδικασίας καθορίζει την ποιότητα των συρματόσχοινων από ανοξείδωτο χάλυβα. Το σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα είναι συνήθως θερμής έλασης από την χαλύβδινη χάλυβα υψηλής ποιότητας σε μικρότερο κύκλο δίσκου και στη συνέχεια μετά από επαναλαμβανόμενο κρύωμα από τη διάμετρο σύρματος από ανοξείδωτο χάλυβα. Καλώδιο από ανοξείδωτο χάλυβα Εάν δεν είναι εγγυημένη η ποιότητα του σύρματος από ανοξείδωτο χάλυβα και η διαδικασία συστροφής, είναι απαραίτητο να μειωθεί η διάρκεια ζωής του συρματόσχοινου από ανοξείδωτο χάλυβα. Ως εκ τούτου, το συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα στη διαδικασία παραγωγής πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει ότι η ποιότητα του σύρματος από ανοξείδωτο χάλυβα και συστροφή της διαδικασίας, έτσι ώστε βασικά να εξασφαλιστεί η ποιότητα των συρματόσχοινων από ανοξείδωτο χάλυβα για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συρματόσχοινων από ανοξείδωτο χάλυβα.

2, φθορά. Το φθορά χωρίζεται σε εξωτερική φθορά και εσωτερική φθορά. Η εξωτερική φθορά οφείλεται κατά κύριο λόγο στη χρήση συρματόσχοινων από ανοξείδωτο χάλυβα και του δαπέδου σχοινιού και άλλων αντικειμένων που προκαλούνται από την επαφή με την επιφάνεια, οπότε η πραγματική εργασία πρέπει να είναι στο κανονικό συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα προς αποφυγή μονόπλευρης κατάστασης φθοράς, σύρματος από ανοξείδωτο χάλυβα Στερεώστε όσο το δυνατόν περισσότερο το φλοιό από ανοξείδωτο χάλυβα. Φοράτε τη διάμετρο του σχοινιού καλωδίου από ανοξείδωτο χάλυβα, το φορτίο θραύσης μειώνεται Η εσωτερική φθορά είναι κυρίως συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα μέσω του κυλίνδρου ή της τροχαλίας όταν το φορτίο πιέζεται κυρίως στην πλευρά του συρματόσχοινου από ανοξείδωτο χάλυβα και λόγω της κάμψης συρματόσχοινου από ανοξείδωτο χάλυβα συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα μεταξύ των διαφόρων χαλύβδινων συρμάτων μεταξύ η δύναμη, το συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα Μεταξύ των μετοχών και την αύξηση της δύναμης μεταξύ των μετοχών, έτσι ώστε η εσωτερική φθορά του ανοξείδωτου σχοινιού συρματόσχοινο, όταν η συχνή εργασία της συγκέντρωσης της δύναμης, έτσι ώστε το εσωτερικό σπασμένο σύρμα. Φοράτε πολύ μειωθεί η διάρκεια ζωής του Senyuan από ανοξείδωτο χάλυβα σύρμα σχοινί.

3, σπασμένο σύρμα. Το σύσπαστο συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα χωρίζεται στη χρήση σπασμένου σύρματος και στη χρήση σπασμένου σύρματος, οπότε οι "κανονισμοί ασφαλείας για το ορυχείο άνθρακα" παρέχουν συρματόσχοινα από ανοξείδωτο χάλυβα στην ανάρτηση πριν και κατά τη χρήση δοκιμών επιδόσεων μονονημάτων. Κατά τη χρήση, το συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα επειδή το συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα επαναλαμβάνεται στην τροχαλία ή το έλικτρο γύρω από την περιέλιξη, πολλές κάμψεις, εύκολη κόπωση από χαλύβδινο σύρμα, μειωμένη αντοχή και τελικά οδήγηση σε σπασμένο σύρμα. Οι παράγοντες ποιότητας που δεν οφείλονται στα προϊόντα που προκαλούνται από τα σπασμένα ατυχήματα με σχοινί και την προώθηση της εργασίας τους είναι διαφορετικός βαθμός σχέσης. Συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα Το σπασμένο σύρμα που προκαλείται από κόπωση γενικά εμφανίζεται στην εξωτερική πλευρά του σύρματος με την πιο σοβαρή καμπυλότητα των κλώνων. Το σπασμένο καλώδιο κόπωσης λόγω κάμψεως αυξάνεται καθώς αυξάνεται το φορτίο και μειώνεται η γωνία κάμψης.

4, η ελαστικότητα των σχοινιών από ανοξείδωτο χάλυβα τείνει να συνοδεύεται από τα παρακάτω διάφορα φαινόμενα:

ΕΝΑ.

B. Επέκταση σύρματος συρματόσχοινου.

Γ. Καθώς τα μέρη πιέζονται ο ένας εναντίον του άλλου, υπάρχει ένα κενό μεταξύ των συρμάτων και των κλώνων.

Δ. Η ελαφρά καστανή σκόνη εμφανίζεται στους κλώνους του σχοινιού.

Ε. Αν και δεν σπάσει, αλλά το συρματόσχοινο δεν είναι εύκολο να κάμψει και τη μείωση της διάμετρος είναι απλώς και μόνο επειδή η φθορά σύρμα που προκαλείται από το πολύ πιο γρήγορα. Αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει σε ξαφνική παραμόρφωση στο δυναμικό φορτίο, θα πρέπει να απορριφθεί αμέσως.