Σχεδιασμός από ανοξείδωτο χάλυβα και υγεία

Το σχεδιασμό και η υγεία από ανοξείδωτο χάλυβα, η μακροχρόνια χρήση της διαδικασίας στερέωσης από τον πελάτη θα συναντά πάντα μερικά προβλήματα, ακόμα και τα ατυχήματα, από ανοξείδωτο χάλυβα, έτσι ώστε να επιλέγουμε και να χρησιμοποιήσουμε σωστά τη στερέωση από ανοξείδωτο χάλυβα και τη σφεντόνα είναι πολύ σημαντική. προτάσεις:

1. Η κατασκευή ανοξείδωτου εξοπλισμού πρέπει να τυποποιείται.

2. Να ενισχύσει τη χρήση της διαχείρισης της ασφάλειας από ανοξείδωτο χάλυβα, να κάνει ειδική διαχείριση, αποκλειστική χρήση, σταθερό σημείο αποθήκευσης, τακτική επιθεώρηση, ανοξείδωτο χάλυβα στερέωσης έγκαιρα θραύσματα, και να κάνει καλή δουλειά στη συντήρηση και τη συντήρηση του σφεντόνα.

3. Ενίσχυση της κατάρτισης ασφάλειας για το προσωπικό της Sling από ανοξείδωτο χάλυβα, ενίσχυση του προσωπικού στην προπαγάνδα ασφαλείας και την εκπαίδευση, αλλά και έμφαση στην ενίσχυση της τεχνικής ποιότητας ασφαλείας. Απαιτείται από τον χρήστη να αποκτήσει γνώση των βασικών τεχνικών γνώσεων σχετικά με την ασφάλεια των εξαρτημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα, από ανοξείδωτο χάλυβα που είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές απαιτήσεις επίδοσης ή χρήσης των εξάρτημα από ανοξείδωτο χάλυβα, για να κατανοήσουν τον υπολογισμό του κέντρου βάρους και την ποσότητα του σφεντόνα σε διαφορετικά περιβάλλοντα χρήσης , για να κυριαρχήσει η μέθοδος επιθεώρησης ασφαλείας και το πρότυπο θραύσης της σφεντόνας. Μόνο με την κατοχύρωση αυτών των βασικών γνώσεων ασφάλειας, της Ανοξείδωτης Συγκόλλησης και της ορθολογικής χρήσης στην πράξη, μπορούμε να διασφαλίσουμε τη σωστή χρήση των εξάρτημα από ανοξείδωτο χάλυβα για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια ανύψωσης και ανύψωσης.


Στη διαδικασία ανύψωσης, πώς πρέπει να αποφύγουμε αποτελεσματικά το ατύχημα;

1. Τα κλαδιά της σφεντόνας πρέπει να είναι συμμετρικά και ομοιόμορφα κατανεμημένα σε σχέδιο, με την ίδια κατακόρυφη γωνία. Οι πολλαπλοί συνδυασμοί ιμάντων δεν μπορούν να υπερβούν τη μέγιστη γωνία της κάθετης κατεύθυνσης.

2. Η σφεντόνα πρέπει να τοποθετείται και να συνδέεται σωστά με ασφαλή τρόπο, το περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και ο σφικτήρας πρέπει να τοποθετείται στο φορτίο έτσι ώστε το φορτίο να μπορεί να ισορροπείται με το πλάτος του σφεντού.

3. Σφεντόνα για την ενίσχυση της προστασίας, μακριά από αιχμηρές άκρες, τριβή και φθορά.

4. Για να αποφύγετε ένα επικίνδυνο ατύχημα, το φορτίο δεν μπορεί να γλιστρήσει ή να γλιστρήσει από τη σφεντόνα, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία φορτίου και η σταθερότητα.

Ανοξείδωτος χάλυβας Εάν το 304 της ρίζας δεν είναι μαγνητικό και μόνο 400 από το υλικό είναι μαγνητικό. Γιατί είναι φερρίτη.


Το σύστημα 300 ανήκει στο σώμα του ωστενίτη. Ανοξείδωτη Συγκόλληση Επίσης, σημειώστε ότι η αλυσίδα χωρίς μαγνητική πλακέτα δεν αντιπροσωπεύει 304, από ανοξείδωτο χάλυβα, επειδή τώρα υπάρχουν 201, 202 αυτού του υλικού.


201, 202 υλικά σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο περιεχόμενο νικελίου θα πρέπει να είναι 2 νικέλιο και 4 νικέλιο. Αλλά η εγχώρια δεν είναι η ίδια. 201 έχουν διάφορα επίπεδα νικελίου, όπως 0,3 νικέλιο 0,8 νικέλιο και 1 νικέλιο. Το 304 του περιεχομένου είναι 8 νικέλιο. Μπορείτε να αγοράσετε μερικά φίλτρα. Ανοξείδωτο χάλυβα για να αγοράσει 8 νικέλιο. Μπορείτε επίσης να κάνετε το φασματόμετρο.