Από ανοξείδωτο χάλυβα σχοινί καλωδίων βιομηχανίες πρόβλημα

1. στη βιομηχανία καλωδίων από ανοξείδωτο χάλυβα σε δύο βιομηχανικές αλυσίδα σύνδεση, ή σε επίπεδο επιχείρησης εξοπλισμού, μεταποίησης βαθμού, ακόμα στο χαμηλό τέλος, χαμηλό επίπεδο θέσεις. Ειδικά για τα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα σχοινί καλωδίων, οι περισσότερες εταιρείες ως ένα απλό τραχύ, άνιση ποιότητα, δύσκολο να μορφή μάρκα και χαμηλή προστιθέμενη αξία, ήταν μια δεσπόζουσα θέση στην ανταγωνισμού στην αγορά, λιγότερο πιθανό να έχουν αγορές πω.

2. από ανοξείδωτο χάλυβα σχοινί καλωδίων επιχειρήσεις είναι απλή μίμηση, φαύλου ανταγωνισμού, έλλειψη συνεργασίας από την κριτική. Δεν αποτελούσαν ένα εύλογο καταμερισμό της εργασίας και να επισημάνετε δομή της βιομηχανίας, ομοιογένεια είναι σοβαρό.

3. από ανοξείδωτο χάλυβα συρματόσχοινων και καλωδίων υψηλής βιομηχανικής ρύπανσης απαιτήσεις ελέγχου και κατανάλωση ενέργειας. Σύμφωνα με την υπάρχουσα ικανότητα επεξεργασίας και το κόστος επεξεργασίας, αυτή πόλη της σχετικά με πάνω από 400.000 τόνους του αρχικές υγειονομικής ταφής ηλικίας ιλύος πάνω από όλα, χρειάζεται περισσότερο από δύο χρόνια, εξαιρετικά-δισεκατομμύριο κόστος. Μπορούμε να πούμε ότι προσέγγιση ανάπτυξης-για-περιβάλλον ανάπτυξης έχει έρθει στο τέλος.

4. περισσότεροι από ανοξείδωτο χάλυβα σχοινί καλωδίων επίπεδο διαχείρισης δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ανάπτυξης επιχειρήσεων, εκτεταμένη διαχείριση σε μεγάλο βαθμό περιορίζεται στις επιχειρήσεις σχοινιών καλωδίων από ανοξείδωτο χάλυβα για την περαιτέρω ανάπτυξη, ειδικά στην σημερινή εποχή, διαχείριση απόδοσης είναι δυσκολίες άκρατος διαχείρισης.